piątek, 28 stycznia 2022

 
Nigdy nie
 
 
Na podstawie informacji jakie uzyskała Koalicja Nowosądecka z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowej i Autostrad prezentujemy 5 wariantów przebiegu Sądeczanki. Po szybkim przeanalizowaniu prezentowanych koncepcji najbardziej realna wydaje się koncepcja K.20, oznaczona na mapie kolorem granatowym.


Mapa sytuacyjna DK75 na odcinku Nowy Sącz - Chełmiec

Mapa sytuacyjna DK75 na odcinku Nowy Sącz - Chełmiec / GDDKiA


Obecny przebieg drogi oznaczony jest kolorem czerwonym. Jak łatwo zauważyć, korytarz K2.0 w wielu miejscach pokrywa się z obecnym przebiegiem trasy DK75. Oznacza to, iż w przypadku wyboru tego korytarza inwestycja będzie najtańsza i będzie wymagała mniejszych nakładów na wykup nowych gruntów – czyli mniej problemów i konfliktów z mieszkańcami gmin, na których będzie prowadzona inwestycja. W tym projekcie uwzględniono także nowy most w Kurowie, którego budowa ma ruszyć niebawem.

Moim zdaniem,  wariant K1.0 wydaje się być najmniej prawdopodobnym rozwiązaniem ze względu na trudności techniczne w jego budowie oraz wysokie koszty. Wariant ten przewiduje między innymi przebieg drogi na wschód od obecnego mostu w Kurowie, czyli na terenie, gdzie wcześniejsze badania wskazały, iż teren ten jest osuwiskowy i wymaga dość długiego i kosztownego wiaduktu. W koncepcji zrealizowanej na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego można przeczytać, iż taki przebieg drogi jest najdroższy i technologicznie trudny do wykonania.

Pod artykułem zamieściłem pełny plan sytuacyjny udostępniony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad a przygotowany przez Chalcrow Group sp. z o.o. (CH2M) Oddział w Polsce. Pragnę także poinformować, iż w przyszłym tygodniu tj. od 11 kwietnia 2017r. rozpoczną się spotkania informacyjne z przedstawicielami GDDKiA oraz CH2M. Harmonogram tych spotkań znajduje się poniżej.

Zgodnie z informacjami prezentowanymi przez GDDKiA prawomocna decyzja środowiskowa jest spodziewana w czerwcu 2019r.  

Swój komentarz w tej sprawie przekazał nam także Ludomir Handzel:

- Szybka droga do Brzeska to najważniejsza sprawa dla Sącza i regionu. Nie ma nic ważniejszego. To nasze bezpieczeństwo, rozwój gospodarczy. To ułatwienie w dotarciu do Sącza dla turystów, studentów i otwarcie na Polskę. Szybki dostęp do klinik, wysokiej kultury, lotniska. Cieszę się, że sami Sądeczanie są aktywni i naciskają na budowę tej drogi. Dziękuję Koalicji Nowosądeckiej, która „pilnuje” tematu. Dzięki  temu –jak widać -zdobywamy dostęp do informacji jako mieszkańcy. Liczyłem i nadal liczę na to, że obecna sytuacja polityczna spowoduje drastyczną poprawę – przyspieszenie budowy i co najmniej utrzymanie parametrów drogi, ale walczyć trzeba dalej, bowiem jestem przekonany, że ta droga zdeterminuje rozwój Sącza i regionu na dziesiątki lat. – powiedział Ludomir Handzel, współzałożyciel akcji społecznościowej Popieram Ekspresówkę do Brzeska.

Niebawem przedstawię więcej szczegółów związanych z przebiegiem Sądeczanki, terminem jej realizacji oraz parametrami nowej drogi.

Mapa sytuacyjna DK75 na odcinku Łososina Dolna - Gródek / GDDKiA

Mapa sytuacyjna DK75 na odcinku Łososina Dolna - Gródek / GDDKiA

Mapa sytuacyjna DK75 na odcinku Czhów - Gnojnik  / GDDKiA

Mapa sytuacyjna DK75 na odcinku Czhów - Gnojnik  / GDDKiA

Mapa sytuacyjna DK75 na odcinku Brzeska / GDDKiA

Mapa sytuacyjna DK75 na odcinku Brzeska / GDDKiA

Mapa sytuacyjna DK75, legenda i metryka / GDDKiA

Mapa sytuacyjna DK75, legenda i metryka / GDDKiA

Harmonogram spotkań informacyjnych/konsultacyjnych w sprawie 5 koncepcji przebiegu Sądeczanki

  1. Nowy Sącz – 11 kwietnia 2017r. godz. 9:00, Ratusz, Rynek 1, Nowy Sącz
  2. Gródek nad Dunejcem – 11 kwietnia 2017r. godz. 14:00, Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54 
  3. Łososina Dolna – 12 kwietnia 2017r. godz. 11:00, Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna, Łososina Dolna 400
  4. Iwkowa, 13 kwietnia 2017r. godz. 9:00, Urząd Gminy Iwkowa, Iwkowa 468
  5. Chełmiec, 13 kwietnia 2017r. godz. 14:00, Urząd Gminy Chełmiec, ul. Papieska 2, Chełmiec
  6. Brzesko, 19 kwietnia 2017r. godz. 11:00, Urząd Miejski w Brzesku, ul. Bartosza Głowackiego 51, Brzesko
  7. Czchów, 20 kwietnia 2017r.  godz. 9:00, Kino Baszta, Rynek 12, Czchów 
  8. Gnojnik, 20 kwietnia 2017r. godz. 14:00, Urząd Gminy Gnojnik, Gnojnik 363
  9. Laskowa, 21 kwietnia 2017r. godz. 14:30, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej, Laskowa 700

 

Przygotował i opracował Jacek Żelasko

 

Autor: jzelasko

Załączniki