piątek, 28 stycznia 2022

 
Nigdy nie
 
 
Kilka dni temu pojawiły się pierwsze informacje na temat proponowanych korytarzy dla przebiegu Sądeczanki. Obecnie możemy powiedzieć więcej na temat tej inwestycji. Już dziś wiadomo, iż Sądeczanka jest projektowana dla prędkości 80 km (70km/h), będzie posiadała przeważnie po jednym pasie w każdym kierunku lub w typie 2+1, czyli miejscami - głównie na podjazdach - z dodatkowym pasem. Sporadycznie w miejscach o przekroczonej przepustowości po dwa pasy w każdym kierunku. Ponadto przesunięto z 2023 do 2026 czas planowanego oddania do użytkowania tej drogi.


Droga DK-75 będzie drogą krajową, w klasie technicznej drogi głównej przyspieszonej (GP) o dopuszczalnej maksymalnej prędkości 110 km/h. Natomiast prędkość projektowa wynosi 80km/h. Skąd ta różnica w prędkościach ? Prędkość projektowa w dużym uproszczeniu jest to projektowana średnia prędkość na odcinku całej drogi. Wiadomo, iż na każdej drodze (nawet na autostradach) są odcinki z ograniczeniami prędkości, niebezpieczne miejsca, skrzyżowania.
 

Autor: jzelasko