piątek, 28 stycznia 2022

 
Nigdy nie
 
 
Zgodnie z informacją przesłaną z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa przebudowa drogi krajowej nr 75 będzie realizowana w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) Czy te dodatkowe dwa lata coś zmienią ? Jeszcze jesienią 2015 roku była mowa o roku 2023. Jednak jak się okazuje te dwa lata mogą oznaczać poważne problemy dla tej inwestycji.


Mapa programu budowy dróg krajowych i autostrad na lata 2014-2023 - Małopolska

Mapa programu budowy dróg krajowych i autostrad na lata 2014-2023 - Małopolska / mir.gov.pl


Zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego Sądeczanka miała być finansowana z programu operacyjnego na lata 2014-2020. Wszystkie inwestycje z tego programu należy zakończyć i rozliczyć najpóźniej do 31 grudnia 2023 roku ! Zatem inwestycje realizowane po 2023 r. nie będą mogły być finansowane w ramach tego programu. W takim razie jakie mogą być inne źródła finansowania ?

Pozostają tylko środki krajowe. Tych jak doskonale wiemy nie wystarczy na realizację tak kosztownych inwestycji. W związku z tym może to oznaczać, iż realizacja Sądeczanki nie dojdzie do skutku ze względu na brak źródeł jej finansowania.

W załączniku odpowiedz jaka została nadesłana z Ministerstwa Infrastruktury.

Autor: jzelasko

Załączniki