piątek, 28 stycznia 2022

 
Nigdy nie
 
 
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przedstawiamy szczegóły dotyczące budowy nowego mostu w Kurowie. Jak wcześniej wspominaliśmy będzie to droga o jednym pasie w każdym kierunku. Długość nowo wybudowanej drogi wraz z mostem będzie miała około 1700m. Po jednej stronie drogi będzie wybudowany dodatkowy ciąg pieszo - rowerowy, co pozwoli w przyszłości na rozbudowę istniejącej drogi do przekroju dwujezdniowego.


Mapka z trasą nowego mostu w Kurowie wraz z przebudowywaną drogą

Mapka z trasą nowego mostu w Kurowie wraz z przebudowywaną drogą / arch


Podczas analizy za najbardziej odpowiednie rozwiązanie pod względem techniczno – ekonomiczno – środowiskowym uznano wariant W2.3 o przekroju jednojezdniowym 1x2 z obiektem mostowym o konstrukcji extradosed i długości trasy około 1770m. Poglądowy rysunek przedstawiający wygląd takiego mostu przedstawiamy poniżej.

Schemat mosty typu extradosed

Największy w Polsce tego typu most znajduje się w Kwidzynie. To jeden z najdłuższych mostów typu extradosed na świecie i najdłuższy w Europie – ponad 800 m, gdzie długość przęsła ma 204 m.

Most w Kwidzynie o konstrukcji extradosed - autor Tadeusz Rudzki

Po jednej stronie mostu znajdować się będzie oświetlenie usytuowane na 10 m słupach. W obrębie skrzyżowań łączących nowo budowaną drogę z istniejącymi drogami oraz na zjazdach publicznych znajdować się będzie oświetlenie dwustronne naprzeciwległe. Zastosowana klasa oświetlenie : G3, klasa indeksu oślepiania D.6. Długość oświetleniowych linii kablowych wynosić będzie około 3640m.

Budowa mostu będzie przebiegała w bardzo trudnym terenie, bogatym w unikalne rośliny, ptaki czy ssaki. Wśród ssaków występujących na terenie budowy nowego mostu znajduje się 1 gatunek ściśle chroniony i 10 gatunków podlegających ochronie częściowej np. wydra, rzęsorek rzeczek, bóbr europejski, ryjówka. Odnotowano w sumie 21 gatunków ssaków. Jeśli chodzi o ptaki odnotowano aż 95 gatunków ptaków na analizowanym obszarze. 81 gatunków znajduje się na liście podlegającej ochronie ścisłej, 6 ochronie częściowej a 8 to gatunki łowne. Należy zaznaczyć, iż  10 gatunków jest objętych Dyrektywą Ptasią UE. Są to : bocian biały, bocian czarny, czapla biała, derkacz, dzięcioł czarny, dzięcioł zielonosiwy, gęsiorek, łęczak, rybitwa rzeczna, zimorodek. 2 gatunki brodzców umieszczone zostały w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt: brodziec pławny i łęczak. Pomimo to udało się szybko i sprawnie uzyskać decyzję środowiskową dla tego przedsięwzięcia.

Cieszę się, że otaczające nas gminy współdziałają i widać efekty tej współpracy. Brawa dla Chełmca, Łososiny Dolnej i dla GDDKiA. Ile można by zrobić gdyby Region działał razem! – skomentował Ludomir Handzel, przewodniczący Rady Programowej Koalicji Nowosądeckiej.

Pocieszające jest, iż w końcu za rok rozpocznie się budowa nowego mostu. Niestety, nie będzie to most z dwoma pasami w każdym kierunku. Z pewnością poprawi się bezpieczeństwo. Przypomnijmy, iż obecny most nie posiada chodnika umożliwiającego bezpieczne poruszanie się pieszych. W nowej wersji będziemy mieli do dyspozycji zarówno chodnik, jak i ścieżkę rowerową – powiedział Jacek Żelasko, wiceprezes Koalicji Nowosądeckiej.

Autor: Jacek Żelasko