piątek, 28 stycznia 2022

 
Nigdy nie
 
 
Przygotowano pięć wariantów przebiegu drogi krajowej nr 75 Brzesko – Nowy Sącz. Od środy (5 kwietnia) można wyrazić opinię na temat zaprezentowanych propozycji.


Analiza przebiegu wariantów drogi Brzesko – Nowy Sącz – lokalizacja inwestycji. W kolorze czerwonym obecny przebieg.

Analiza przebiegu wariantów drogi Brzesko – Nowy Sącz – lokalizacja inwestycji. W kolorze czerwonym obecny przebieg. / GDDKiA


Od września ub. roku firma Halcrow Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce przygotowuje na zlecenie krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad szereg opracowań dotyczących przebudowy drogi między Nowym Sączem a Brzeskiem (nazywanej „sądeczanką”). Prace na tym etapie mają potrwać do czerwca 2019 roku i zakończyć się uzyskaniem decyzji środowiskowych.

Do tego czasu GDDKiA oczekuje przedstawienia m.in. określenia zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia, przeanalizowania szeregu jego aspektów (m.in. pod względem ekonomicznym, społecznym, technicznym czy bezpieczeństwa ruchu drogowego) oraz opracowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Jednym z elementów prac jest wykonane właśnie tzw. studium korytarzowe z pięcioma wariantami ewentualnego przebiegu drogi, które będzie przedstawione mieszkańcom i samorządom. – Będą oni mogli wyrazić swoje opinie na temat proponowanych rozwiązań – zapewnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Uruchomiono już stronę internetową z materiałami dotyczącymi przebiegu korytarzy i ankietą dla mieszkańców poszczególnych gmin, w tym Nowego Sącza (tutaj bezpośredni link). W ankiecie można m.in. wyrazić opinię o najlepszym, zdaniem ankietowanego, wariancie przebiegu DK 75, jego zaletach i wadach lub zgłosić projektantom dodatkowe uwagi.

W ramach akcji informacyjnej odbędą się także spotkania, podczas których zaprezentowane zostaną rozwiązania projektowe dla tego zadania. Pierwsze z nich w Nowym Sączu (11 kwietnia o godz. 9.00 w ratuszu). – Wnioski, uwagi, postulaty i zastrzeżenia, które powstaną po spotkaniach zostaną także przedstawione opinii społecznej – podkreśla GDDKiA.

Realizacja przebudowy drogi z Nowego Sącza do Brzeska ma w założeniu usprawnić połączenie naszego miasta z autostradą A4 oraz polepszyć bezpieczeństwo ruchu. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, „w okresie 2012 – 2014 nastąpił wzrost ilości wypadków z 41 do 77, przy wzroście osób zabitych i dwukrotnym wzroście osób rannych”.

Prowadzone Generalne Pomiary Ruchu na 47-kilometrowym odcinku między Nowym Sączem a Brzeskiem wskazują, że na dobę porusza się tędy między 8,5 a 18 tys. pojazdów na dobę (z czego niemal co piąty z nich to ciężarówka). Opracowana prognoza przewiduje, że w 2025 roku ruch wzrośnie do przedziału 12,1 – 22,6 tys. aut na dobę.

W rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) droga znalazła się na „liście zadań polegających na przebudowie odcinków dróg krajowych” jako „odcinek Brzesko – Nowy Sącz, długość 49,4 km”.

Autor: jo

Źródło: http://twojsacz.pl/5-wariantow-przebiegu/

Załączniki