piątek, 28 stycznia 2022

 
Nigdy nie
 
 
W ciągu kilku ostatnich dni wiele mówiło się o tym iż ekspresówka do Brzeska znalazła się w "Kontrakcie Terytorialnym". Co z tego wynika ? jakie są informacje o tej drodze w tym kontrakcie ?


Dąbrowa droga krajowa nr 75

Dąbrowa droga krajowa nr 75 / Krzysztof Lasoń


Kontrakt terytorialny jest to umowa jaka zostanie zawarta pomiędzy samorządem wojewodztwa małopolskiego a polskim rządem w sprawie kluczowych inwestycji dla naszego województwa. Zarząd Województwa Małopolskiego 26 sierpnia br. przyjął projekt stanowiska dotyczącego zakresu i treści Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego.

Zatem co takiego kryje się w zapisach kontraktu terytorialnego ? W kontrakcie jest wiele informacji związanych z rozwojem całego województwa. Niemniej nas najbardziej interesuje transport drogowy. W dziale poświęconemu transportowi drogowemu na pierwszym miejscu znajduje się : BUDOWA DROGI BRZESKO – NOWY SĄCZ finansowana ze środków PO Insfrastruktura i Środowisko której koszt szacowany jest na kwotę od 2.4 do 3.5 miliarda zł. W tym dziale znajduje się ogołem 9 inwestycji. Jeśli chodzi o inwestycje związane z regionem Sądecczyzny to oprócz drogi ekspresowej do Brzesko - Nowy Sącz znajduje się jeszcze jedna istotna inwestycja. Jest to obwodnica NOWEGO SĄCZA (CHEŁMCA) w ciągu drogi krajowej nr 28 o wartości 30-35 milionów.

Prześledzmy zapisy związane z drogą Brzesko - Nowy Sącz.

Uzasadnienei realiziacji: Realizacja przedsięwzięcia ma na celu: zwiększenie dostępności transportowej obszarów Małopolski, poprawę pozycji transportu tranzytowego na osi północ-południe, skrócenie czasu podróży oraz ograniczenie zatłoczenia na sieci drogowej uzupełniającej, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Szacunkowa wartość: W zależności od wariantu przebiegu: 2 400 – 3 500 mln zł

Proponowane żródło finansowania : PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PI 7.1, PI 7.2)

Przewidywany okres realizacji : do 2020 roku

Stan prac przygotowawczych: GDDKiA nie posiada projektu na realizację drogi Brzesko-Nowy Sącz; na zlecenie GDDKiA jest opracowywany projekt na tzw. łącznik autostradowy z węzła „Brzesko” do DK 94 w klasie GP, który ma stanowić „połowę” zachodniej obwodnicy Brzeska.
10.03.2014r. podpisana została umowa z wykonawcą autostradowego łącznika brzeskiego. W ramach realizacji inwestycji ma powstać jedno jezdniowa droga klasy GP o długości ok. 2,1km. Szacowany koszt zaprojektowania i budowy drogi łącznikowej klasy GP pomiędzy węzłem Brzesko na autostradzie A4 a drogą krajową DK4 kosztować będzie ok. 44 mln zł.
ZWM skierował do GDDKiA opracowaną koncepcję przestrzenną dla przebiegu drogi Brzesko-Nowy Sącz –granica państwa z prośbą o kontynuację prac planistycznych.

Instytucja realizująca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dokumenty, z których wynika potrzeba realizacji: - Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020
- (projekt) Program Strategiczny Transport i Komunikacja 2013-2020

Przedsięwzięcia komplementarne: Przedsięwzięcia planowane w ramach RPO WM 2014-2020: przedsięwzięcia usprawniające funkcjonowanie transportu miejskiego, podnoszące jego dostępność i szybkość przemieszczania się.

Autor: jzelasko