niedziela, 5 grudnia 2021

 
Nigdy nie
 
 
13 lipca obyła się prezentacja nowych propozycji przebiegu Sądeczanki (są to warianty wcześniej opracowanej koncepcji K1.0 - pomarańczowego). Z zaprezentowanych informacji wynika, iż zaproponowano już korytarz pod nową drogę DK-75 - wariant KRP3 - różowy. Poniżej prezentujemy przebieg wg tego wariantu oraz wizualizacje możliwych rozwiązań połączenia tej drogi z obwodnica północną.


Lokalizacja przebiegów kompilarnych Sądeczanki - wariant KRP3-różowy

Lokalizacja przebiegów kompilarnych Sądeczanki - wariant KRP3-różowy / Halcrow Group Sp. z o.o.


Sądeczanka będzie łączyć się z obwodnica północną tuż za obecnym rondem pod Górą Zabołecką, gdzie powstanie zjazd z drogi DK-28. Wybrano obszar słabo zurbanizowany, dzięki czemu uniknięto konieczności wyburzenia istniejących budynków.

Mapa poglądowa połaczenia Sądzeczanki z obecną obwodnicą północną - warianty KRP1-KRP4

Mapa z włączeniem Sądeczanki do DK28 w rejonie Góry Zabołeckie

 

Zgodnie z przyjętą koncepcją powstanie u podnóża Góry Zabołeckiej ciekawy układ komunikacyjny z wiaduktem nad obecnym rondem, będącym początkiem obwodnicy. W związku z budową wiaduktu konieczna będzie przebudowa ul. Witosa, ul. Tarnowskiej, budowa zjazdu z obwodnic północnej w obu kierunkach. Poniższe zdjęcia pokazują jak może wyglądać połączenie Sądeczanki z DK-28.

Wizualizacja właczenia Sądeczanki do DK-28 - widok na Górę Zabołecką

Wizualizacja właczenia Sądeczanki do DK-28 - widok od ul. Tarnowskiej

 

Wybrany wariant nie będzie wymagał budowy tunelu pod Justem. Sądeczanka będzie zawierać sporo obiektów inżynierskich: estakadę o długości 360m, 5 wiaduktów oraz 21 mostów – łączne koszty budowy tych obiektów to 332 072 887 zł.

Niestety budowa tej drogi wiązać będzie się także z koniecznością wyburzenia budynków. W sumie trzeba będzie wyburzyć 40 obiektów, z czego: 11 w gminie Brzesko, 4 w gminie Gnojnik, 5 w gminie Czchów, 18 w gminie Łososina Dolna (najwięcej), 2 w Nowym Sączu. W aż 4 gminach nie będzie konieczności wyburzenia żadnego budynku. Są to gminy Iwkowa, Laskowa, Chełmiec.

Szacowany koszt inwestycji to  1,643 mld PLN brutto.

Prezentowane dane i rozwiązania są przedmiotem analiz Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, dlatego też są nieostateczne i mogą ulec jeszcze zmianie.

Opracowano na podstawie materiałów Halcrow Group Sp. z o.o.

fot. Halcrow Group Sp. z o.o.

Autor: jzelasko

Załączniki