piątek, 28 stycznia 2022

 
Nigdy nie
 
 
W związku z bardzo licznymi pytaniami pytaniami przedstawimy w skrócie co tak naprawdę udało się wynegocjować w sprawie budowy drogi do Brzeska. Po pierwsze zgodnie z ustaleniami zostanie sporządzona dokumentacja na cały odcinek nowej drogi z Nowego Sącza do Brzeska. Planuje się, że przygotowanie dokumentacji zostanie zakończone w 2017 roku. Następnie będzie można przystąpić do budowy dwóch nowych odcinków drogi.


Dąbrowa droga krajowa nr 75

Dąbrowa droga krajowa nr 75 / Krzysztof Lasoń


Pierwszy nowy odcinek drogi powstanie z Nowego Sącza do Łososiny Dolnej wraz z nowym mostem w Kurowie. Drugi odcinek będzie stanowił połączenie od zjazdu z A4 w Brzesku do Okocimia. Te dwa odcinku drogi będą stanowiły prawie połowę całej drogi. Nowa droga będzie drogą dwupasmową klasy GP - droga główna ruchu przyspieszonego według podziału wprowadzonego przez Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430). Będzie to najtrudniejszy odcinek nowej drogi.

Autor: jzelasko