piątek, 28 stycznia 2022

 
Nigdy nie
 
 
10 września marszałek Marek Sowa zaprezentował projekt zakresu i treści kontraktu terytorialnego dla Małopolski. Wśród zapisów kontraktu oprócz informacji dotyczących budowy drogi Brzesko - Muszynka znalazły się zapisy dotyczące budowy linii kolejowej Podłęże - Piekiełko.


Szynobus - Newag 222M

Szynobus - Newag 222M / newag.pl


Poniżej prezentujemy zapisy dotyczące budowy linii kolejowe Podłęże - Piekiełko

 

Przedmiot budowy : BUDOWA NOWEJ LINII KOLEJOWEJ PODŁĘŻE – SZCZYRZYC – TYMBARK/MSZANA DOLNA ORAZ MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ LINII KOLEJOWEJ NR 104 CHABÓWKA – NOWY SĄCZ” w ramach projektu „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja odcinka linii kolejowej Nowy Sącz – Muszyna – granica państwa i Chabówka – Nowy Sącz (133 km)12

Uzasadnienie: 1: Realizacja przedsięwzięcia stworzy nowy ciąg komunikacyjny łączący Kraków z południem Małopolski, wykorzystujący duży potencjał turystyczny tego obszaru, promując konkurencyjną i bardziej ekologiczną alternatywę dla transportu drogowego. Efektem przedsięwzięcia będzie wydatne zwiększenie dostępności słabych gospodarczo południowych obszarów Małopolski, tworząc tym samym warunki dla zaktywizowania gospodarczego Sądecczyzny i Podhala oraz stworzenie połączenia Polski z Południową Europą, tworząc wysokosprawny korytarz kolejowy między Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym (Gdańsk – Warszawa – Kraków – Muszyna – Kosice – Czop – Bukareszt – Constanca i innych relacjach międzynarodowych, m.in. do Budapesztu).

Szacowana wartość: 6 miliardów

Proponowane źródło finansowania: PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PI 7.1; 7.4), Fundusz Kolejowy

Przewidywany okres realizacji: do 2020 roku

Stan prac przygotowawczych: 1: rozpoczęto prace nad aktualizacją studium wykonalności13; wstępny harmonogram realizacji przewiduje: (a) IV kw. 2014: opracowanie dokumentacji przedprojektowej oraz modelu finansowania i realizacji przedsięwzięcia z udziałem partnera prywatnego; (b) 2015: planowana data uzyskania decyzji środowiskowej; (c) 2016: planowana data ogłoszenia pierwszego przetargu na roboty budowlane; (d) 2021: planowane zakończenie robót budowlanych.

Autor: jzelasko